Miljö och Energidepartementet arbetar med frågor som rör en giftfri vardag, minskade klimatutsläpp, en hållbar energianvändning och att stärka biologiska mångfalden i vatten och på land. De ansvarar även för frågor som rör avfall, kretslopp, strålsäkerhet, skötsel och skydd av all värdefull natur.

Klimatenheten

Klimatenheten ansvarar för allt som har med Sveriges deltagande i de globala klimatförhandlingarna samt EU:s arbete med uppfyllandet av åtagandet under Kyotoprotokollet att göra. Denna enhet ansvarar även för frågor som rör handel med utsläppsrätter och andra klimatpolitiska styrmedel och luftkvalitet. Klimatenheten ansvarar även för främjandet av miljösamarbete för Arktis, Norden och Barentsråden.

Energienheten

Energienheten arbetar med ärenden och frågor som rör energianvändning och energiförsörjning, energimarknader, infrastruktur och el-, gas- och fjärrvärmemarknadens funktion.

Naturmiljöenheten

Naturmiljöenheten ansvarar för all naturvård och biologisk mångfald, men även vattenförvaltning och havsmiljöfrågor. Denna enhet ansvarar för ungefär 20 olika internationella havs- och naturvårdskonventioner, samt EU-arbetet inom de områdena. De ansvarar även för allt som rör bland annat jordbruk fiske och skogsnäringens påverkan på miljön.

Kemikalieenheten

Denna enhet ansvarar för alla frågor som rör hälsa och miljö, samt varors kretslopp. De arbetar här med kemikaliekontroller, för att kunna upptäcka och ta hand om farliga kemikalier. Detta gör de för att inte miljön ska ta skada av alla farliga kemikalier. De arbetar även med kärnsäkerhet, strålskydd och hanteringen av alla radioaktiva avfall. De arbetar i Sverige nationellt, men även inom EU och internationellt.

Så räddar du världen

Att vi människor håller på att förstöra jordklotet är ingen nyhet. Det är inte hållbart att vi lever som vi gör idag, då det kommer att leda till att jorden tillslut kommer vara totalt förstörd. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att behålla vår jord frisk.

Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor

Glödlampor är både dyrare och minskar energianvändningen. Detta är ett troligt lätt och bra sätt att spara på miljön. Det räcker med att byta ut alla glödlampor hemma, så har man gjort något bra för miljön.

Kör mindre, välj cykeln

Att bilar står för en otroligt stor del av alla skadliga utsläpp är ingen nyhet. Därför är det otroligt viktigt att vi drar ner på bilåkandet, då det skadar jorden. Bilarna förorenar även luften, vilket gör att det tillslut blir farligt för oss människor att andas in den. Därför är det bra att välja att ta cykeln om man ska någonstans som inte ligger så långt bort. Faktum är att de flesta bilturer är under 5 kilometer. 5 kilometer kan man cykla utan problem, och det tar inte heller speciellt lång tid. Det är även viktigt för kroppen att röra på sig, så det gynnar både naturen och dig själv att välja cykeln framför bilen.

Återvinn

Att återvinna alla sina hushållssopor kan leda till att man sparar upp till ett ton koldioxid på ett år. Skulle hela världen återvinna skulle det göra en enorm skillnad.

Sänk temperaturen inomhus

Att en så liten sak som att sänka värmen hemma med 1 grad gör skillnad tänker nog inte de flesta på. Men faktum är att varje sänkt grad gör att energiförbrukningen minskar med ungefär fem procent.