I juni 2016 hölls invigningen av värdens första elväg, i Sandviken. Detta är en elväg för lastbilar och den är belägen på en allmän väg. Sträckan som är 22 kilometer lång ligger på E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Region Gävleborg påstår att elvägstransporter kapar hela 80–90 procent av alla de fossila utsläppen. Eva Lindberg, ordförande i Region Gävleborg berättar att det innebär otroligt stora utvecklingsmöjligheter för hela länet. Det är även så att folk från andra delar av världen vill komma till Sandviken för att titta på elvägen och själva bli inspirerade. Gävleborg har med denna elväg en ledande position i klimat- och miljöarbetet, och många andra vill ta efter.

Två års prövoperiod

Staten har bidragit med hela 75 miljoner kronor till projektet av byggandet av elvägen i Sandviken. Tekniken är inte helt ny, utan elvägen byggs av en spårvagnsteknik. Denna teknik har funnits i över 120 år, men den har aldrig tidigare används till att driva lastbilar framåt på en allmän väg. Syftet med denna sträcka av elväg är att se under två års tid hur det fungerar i vanlig trafik med vanliga bilister, och även hur den fungerar i olika väder.

Fördelen med elbilar

Elbilar har många fördelar, och är på många plan bättre än vad bilar med förbränningsmotor är. Det är även många som tror att elbilen kommer vara en stor del och en viktig faktor i lösningen av de globala klimatförändringarna. Några av alla fördelar som elbilen har är:

Elbilar är betydligt bättre för miljön är vad bilar med förbränningsmotor är. Elektricitet som drivmedel har långt ifrån samma påverkan på naturen som till exempel bensin och diesel har.

Låter betydligt mindre

En elmotor har generellt sett en betydligt lägre ljudnivå än vad vanliga bilar har. Detta gör att trafikbullret minskar, vilket är en fördel för hela samhället. Dock finns det vissa som anser det farligt att köra en bil som inte låter, då medtrafikanter kan riskera att inte upptäcka bilen. En lösning på detta är att det i många elbilar finns möjlighet att aktivera ljud när man kör i låga hastigheter.

El finns överallt

I Sverige finns el precis överallt. Det finns i alla hem, i motorvärmarstolpar och längs med gator. Detta gör att det är otroligt lätt att ladda bilen, då elen redan finns överallt. Att stärka upp det befintliga elnätet så att det gör det möjligt att ladda bilar med är betydligt mycket billigare än vad det är att bygga en ny bensinmack.

Kräver mindre underhåll

En elbil har ungefär 30 procent färre rörliga delar än vad en vanlig bil har. Vilket innebär att en elbil inte alls behöver samma underhåll som en bil med förbränningsmotor gör. Detta gör att servicen för en elbil är betydligt enklare, och även billigare.

Billigare att köra

El är en relativt billig resurs. Bränslekostnaden för elbil ligger på ungefär 1,5 kronor per mil. Vilket är betydligt billigare än bensin- och dieselbil som kostar ungefär 10 kronor per mil att köra.