Då transporter är så pass farliga för miljön är det något vi tillsammans måste jobba för att minska. Därför har många partier i Sverige gjort upp planer för hur man kan minska utsläppen från fordon. Två av Centerpartiets idéer för detta är:

Stänga av fler gator för biltrafik och i innerstan sänka hastigheten till 30km/h.

Det är i många stora städer onödigt att åka bil, då det ofta går lika snabbt att gå. För att få fler att gå istället för att åka bil vill de att vissa gator stängs av. Även genom att sänka hastigheten kan man få fler att gå eller cykla istället.

Öka möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken

Anledningen till att många väljer att köra bil till olika platser är för att det är så pass långt att gå mellan busstationer eller tunnelbanestationer. Därför vill centerpartiet göra det enklare att ta med cykeln, då det skulle leda till att fler valde kollektivtrafik, som är betydligt skonsammare för miljön.

Alternativa Drivmedel.

Att använda sig av mer miljövänliga drivmedel är bra för både ekologiska och ekonomiska skäl. Runt om i EU står transportsektorn för den allra största delen av oljekonsumtion. Oljan förväntas bli betydligt dyrare i framtiden, vilket gör att det kommer bli allt dyrare med drivmedel som kräver olja. Oljan förväntas även bli allt svårare att få tag på, och man tror att den till och med kommer att försvinna helt i framtiden. Därmed är det både bra för ekonomin och naturen att använda sig av alternativa drivmedel. Det finns idag flera alternativa drivmedel på marknaden, och i många fall är även tekniken redo. Problemet är dock att få kommersiella framgångar, alltså att folk väljer dessa drivmedel istället för bensin och diesel. Den privata sektorn har man inte lyckats övertyga helt ännu, då de flesta fortfarande använder sig av bensin och diesel.

Den onda cirkeln

Man brukar säga att vi hamnat i en ond cirkel när det kommer till alternativa drivmedel. Det är nämligen så att investerare blir osäkra på den nya marknaden, och väljer därför att inte satsa sina pengar på infrastruktur till alla alternativa drivmedel. Anledningen till att många är osäkra är för att det inte finns så många fordon som idag skulle använda sig av dessa drivmedel. Detta leder då till att fordon som går på alternativa drivmedel inte kan säljas för ett rimligt pris, då det är så pass liten efterfrågan. Och konsumenter vill ju inte köpa fordon när infrastrukturen saknas, då det känns riskfullt.

Hur ska denna cirkel brytas?

För att bryta denna cirkel och gå över till alternativa bränslen måste infrastrukturen börja byggas upp. Det räcker inte med att det sker i några städer, utan detta är något som måste ske överallt. Några av de alternativa drivmedlen som måste bli vanligare är elektricitet, naturgas och vätgas.  Dessa drivmedel är bra då de inte är alls lika farliga för miljön som bensin är.